Brüsszeli megbeszélés

2018.01.23.
A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület vezetősége 2018. január 22-26-ig Brüsszelben tartózkodott, ahol több fontos megbeszélésen vettek részt. Az utazás apropóját a 2017 novemberi Roma Platform ülés adta, amelyen szintén meghívottként részt vett az Egyesület delegációja. Az akkori magas szintű rendezvény nem adott alkalmat arra, hogy a magyarországi roma integrációs folyamatokról, a sikeres jó gyakorlatokról szó essen, hogy a magyarországi társadalmi felzárkózásról kialakult torz képet árnyalni, megváltoztatni lehessen. Ekkor döntött úgy az Egyesület elnöke, valamint a Khetanipe Egyesület vezetője, hogy személyes konzultációs lehetőséget kér az Európai Bizottság Antidiszkriminációs és Roma Koordinációs Irodájának vezetőjétől Schmidt Szabolcstól. Időpontot január 23-ra kapott a szervezet.
A megbeszélésen az Egyesület elnöke beszámolt a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület eddigi tevékenységéről, a megvalósított projektekről, ezen keresztül a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásáról. Számos jó gyakorlatot érintett a megbeszélés, a Biztos Kezdet Gyerekházakat, a Tanodákat, a Roma Szakkollégiumokat, a kötelező óvodáztatást, a telepfelszámolást, az Egyesület egyéb projektjeit, valamint a most induló programokat (Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése, Nyírségi Nő-Köz-Pont létrehozása). Az irodavezető úr több kérdést is intézett az Egyesület képviselőihez, a roma nyelv ápolásával, az oktatási szegregáció kérdéskörével, a roma Holokauszt emlékezetének fenntartásával, általánosságban a roma civil szervezetek működési lehetőségeivel kapcsolatosan.

A közel egy órás megbeszélésen Schmidt Szabolcs irodavezető úr mellett még részt vett Husz Dóra asszony, az iroda roma koordinációs csoportvezetője is. A konzultáció azzal zárult, hogy továbbra is tartja egymással az Egyesület és a Bizottság a kapcsolatot. Jakus László elnök a megbeszélés végén meginvitálta Magyarországra a Bizottság képviselőit, hogy a megvalósítási helyszíneken is tanulmányozhassák a programokat.
Másnap az Európai Parlamentben a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen vett részt a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület delegációja, amelyre Antonio Tajanitól, az Európai Parlament elnökétől kaptak személyre szóló meghívást.

A látogatás nem egész 5 napja során 2 alkalommal munkavacsorán vett részt a küldöttség, amelyen Járóka Líviával, az Európai Parlament alelnökével hosszas megbeszélést folytattak az új Európai Roma Keretstratégia megalkotási folyamatáról, a jelenlegi Stratégia megvalósulásának tapasztalatairól, esetleges módosítási lehetőségekről. Természetesen a küldöttség szakított pár órát a brüsszeli belváros felfedezésére is.
event_image_7_1
event_image_7_2
event_image_7_3
event_image_7_4