A gyömörei "Új esély" Tanoda és Czinka Panna Tanoda létrehozása és működtetése

TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0065 / TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0069

2013-ban a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület vezetőségének, alapítóinak nagy álma valósult meg azzal, hogy sikeresen pályáztak a Tanoda-programra.

Gyömörén és Győrben hozott létre az Egyesület létre egy olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó Tanodát, amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtott segítséget az oktatási felzárkózáshoz, ezáltal az integráció első lépcsőjének megtételéhez. Az "Új esély" Tanoda és a Czinka Panna Tanoda az oktatási foglalkozásokon kívül szociális, közösségépítő, elfogadást segítő, valamint szakmai rendezvényeket is megvalósított a célcsoport és családjaik aktív közreműködésével. A Tanodákba elsősorban roma gyerekek kerültek bevonásra. A „klasszikus” foglalkozásokon kívül (humán, reál, nyelvi) Tanodánként 4 db tanulmányi kirándulás, és 2 db nyári tábor valósult meg. Szakmai konferencia keretében más Tanodákkal is megosztottuk a tapasztalatainkat, a helyi intézményekkel, iskolákkal, civil szervezetekkel gyümölcsöző kapcsolatot alakítottunk ki. A Tanodák szerves részévé váltak a lakókörnyezetnek.

Eredmények: Összesen 86 bevont hátrányos helyzetű gyermek, ennek 50%-a roma származású, a 86 gyermekből 80 sikeresen teljesítette a fejlesztési tervet, látható tanulmányi-eredmény javulás következett be.

Keretösszeg: 2×29 997 350,- Ft
Projekt időtartama: 2013.06.01. – 2015.02.28.
project_image
project_image
project_image
project_image