A gyömörei "Új esély" Tanoda működtetése

EFOP-3.3.1-15-2015-00498

A projektmegvalósítás 2 éve alatt 35 általános iskolás hátrányos helyzetű gyermek részesül iskolán kívüli felzárkóztató fejlesztésekben. A tantárgyi fejlesztéseken túl nagy hangsúlyt kap a projektben a kulcskompetenciák fejlesztése: anyanyelvi kompetenciák, matematikai kompetenciák, IKT kompetenciák, idegen nyelvi kompetenciák. A projekt megvalósítói prioritásként kezelik a szociális kompetenciák fejlesztését is, ennek érdekében számos programelemet terveztek, és valósítanak meg: 2 alkalommal bentlakásos tábor (Dunasziget 2 alkalommal), 4 alkalommal kirándulás (Nagycenk, Budapest, Győr, Debrecen), 20 alkalommal Dankó Pista Klub foglalkozás ( dr. Lengyel Júlia, dr. Lakatos Szilvia, Bogdán Mónika, Negyediné Császár Erika, Szabó Gina, Szibekné Cseh Györgyi, Horváth Lászlóné, Horváth Sándorné, Takács Tibor, Kozalk László, Hegyiné Szalai Éva, Lázár Attiláné, Bors Imre, Kiss Szabolcs, Tarcsáné Jankó- Szabó Csilla, Nagy Beáta, Somogyiné Varju Hajnalka, Szentmárton-Borsó Bence, Szalai Péter, Kende Júlia), amelyen példaképekkel ismerkedhetnek meg a gyermekek, 2 alkalommal családi nap, amely lehetőséget teremt a családok közös kikapcsolódására. A gyermekek a folyamatos (órarend-szerű) fejlesztő foglalkozásokon túl minden tanévben tanszercsomagot kapnak, a folyamatos motiváció fenntartására félévente a legjobban teljesítő tanodások ajándékokban részesülnek. Kiemelten foglalkozik a Tanoda a tanodások tehetségfejlesztésével, versenyekre való felkészítést szerveznek számukra. Sok szép eredménnyel büszkélkedhetnek a tanodásaink. A projekt során megvalósított szakmai napok, valamint a folyamatos szupervízió segíti a Tanoda szakembereinek fejlődését.

A program eredményeit több perspektívából is be lehet mutatni. Az első, a számszerűsíthető, a tanodások tanulmányi eredményeinek javulásán mérhető eredmény. Ez az egyik leglátványosabb eredmény, hiszen a tanodások elsöprő többsége jelentősen javított a bevonáskori tanulmányi eredményén, több tanodásunk szakmát adó, vagy érettségit adó középiskolában tanul tovább. A második a gyermekek szociális kompetenciájának fejlődése, amely talán kevésbé látványos, de az iskolában őket tanító pedagógusok, szociális szakemberek visszajelzései alapján látványos javulás következett be ebből a szempontból is. A harmadik eredménycsoport, a Tanoda települési környezetbe való integrálódása, amely a projekt elején a megelőlegezett bizalommal kezdődött az együttműködő szervezetek részéről (civil szervezetek, szociális szolgáltató, Önkormányzat), majd pedig a közös települési programokban teljesedik ki.

Bővebb információ, albumok az alábbi Facebook oldalon: https://www.facebook.com/%C3%9Aj-Es%C3%A9ly-Tanoda-Gy%C3%B6m%C3%B6re-277326036003490

A kedvezményezett neve: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
A projekt címe: A gyömörei „Új esély” Tanoda működtetése
A szerződött támogatás összege: 26 552 600,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.15.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00498
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image