Tanoda program megvalósítása Sokorópátkán - Sokorói Tanoda

EFOP-3.3.1-15-2015-00447

A projektmegvalósítás 2 éve alatt 35 általános iskolás hátrányos helyzetű gyermek részesül iskolán kívüli felzárkóztató fejlesztésekben. A tantárgyi fejlesztéseken túl nagy hangsúlyt kap a projektben a kulcskompetenciák fejlesztése: anyanyelvi kompetenciák, matematikai kompetenciák, IKT kompetenciák, idegen nyelvi kompetenciák. A projekt megvalósítói prioritásként kezelik a szociális kompetenciák fejlesztését is, ennek érdekében számos programelemet terveztek, és valósítanak meg: 2 alkalommal bentlakásos tábor (Nagyvázsony, Dunasziget), 4 alkalommal kirándulás (Agárd-Pákozd, Gyömöre, Bakony, Budapest), 7 alkalommal Dankó Pista Klub foglalkozás (dr. Lengyel Júlia, dr. Lakatos Szilvia, dr. Orsós Zsuzsanna, Kisteleki Gergely, Bogdán Mónika, Peimli Piroska, Balogh András), amelyen példaképekkel ismerkedhetnek meg a gyermekek, 2 alkalommal családi nap, amely lehetőséget teremt a családok közös kikapcsolódására. A gyermekek a folyamatos (órarend-szerű) fejlesztő foglalkozásokon túl minden tanévben tanszercsomagot kapnak, a folyamatos motiváció fenntartására félévente a legjobban teljesítő tanodások ajándékokban részesülnek. Kiemelten foglalkozik a Tanoda a tanodások tehetségfejlesztésével, versenyekre való felkészítést szerveznek számukra. Sok szép eredménnyel büszkélkedhetnek a tanodásaink. A projekt során megvalósított szakmai napok, valamint a folyamatos szupervízió segíti a Tanoda szakembereinek fejlődését.

A program eredményeit több perspektívából is be lehet mutatni. Az első, a számszerűsíthető, a tanodások tanulmányi eredményeinek javulásán mérhető eredmény. Ez az egyik leglátványosabb eredmény, hiszen a tanodások elsöprő többsége jelentősen javított a bevonáskori tanulmányi eredményén, több tanodásunk szakmát adó, vagy érettségit adó középiskolában tanul tovább. A második a gyermekek szociális kompetenciájának fejlődése, amely talán kevésbé látványos, de az iskolában őket tanító pedagógusok, szociális szakemberek visszajelzései alapján látványos javulás következett be ebből a szempontból is. A harmadik eredménycsoport, a Tanoda települési környezetbe való integrálódása, amely a projekt elején a megelőlegezett bizalommal kezdődött az együttműködő szervezetek részéről (civil szervezetek, szociális szolgáltató, Önkormányzat), majd pedig a közös települési programokban teljesedik ki.

Bővebb információ, albumok az alábbi Facebook oldalon: https://www.facebook.com/Sokor%C3%B3i-Tanoda-Sokor%C3%B3p%C3%A1tka-1215138401903149

A kedvezményezett neve: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
A projekt címe: Tanoda program megvalósítása Sokorópátkán – Sokorói Tanoda
A szerződött támogatás összege: 27 161 600,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.15.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00447
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image