Rábaközi Tanoda az oktatási felzárkózásért - Rábacsécsény

EFOP-3.3.1-15-2015-00446

A projektmegvalósítás 2 éve alatt 25 általános iskolás hátrányos helyzetű gyermek részesül iskolán kívüli felzárkóztató fejlesztésekben. A tantárgyi fejlesztéseken túl nagy hangsúlyt kap a projektben a kulcskompetenciák fejlesztése: anyanyelvi kompetenciák, matematikai kompetenciák, IKT kompetenciák, idegen nyelvi kompetenciák. A projekt megvalósítói prioritásként kezelik a szociális kompetenciák fejlesztését is, ennek érdekében számos programelemet terveztek, és valósítanak meg: 2 alkalommal bentlakásos tábor (Balatonalmádi, Bogács), 4 alkalommal kirándulás (Gyömöre, Budapest, Mohács, Budapest), 7 alkalommal Dankó Pista Klub foglalkozás (dr. Lengyel Júlia, Szabó Karolina, dr. Lakatos Szilvia, Hangraforgó Együttes, Horváth Győző, Nemzeti Filharmonikusok, Wendler Attila), amelyen példaképekkel ismerkedhetnek meg a gyermekek, 3 alkalommal családi nap, amely lehetőséget teremt a családok közös kikapcsolódására. A gyermekek a folyamatos (órarend-szerű) fejlesztő foglalkozásokon túl minden tanévben tanszercsomagot kapnak, a folyamatos motiváció fenntartására félévente a legjobban teljesítő tanodások ajándékokban részesülnek. Kiemelten foglalkozik a Tanoda a tanodások tehetségfejlesztésével, versenyekre való felkészítést szerveznek számukra. Sok szép eredménnyel büszkélkedhetnek a tanodásaink. A projekt során megvalósított szakmai napok, valamint a folyamatos szupervízió segíti a Tanoda szakembereinek fejlődését.A program eredményeit több perspektívából is be lehet mutatni. Az első, a számszerűsíthető, a tanodások tanulmányi eredményeinek javulásán mérhető eredmény. Ez az egyik leglátványosabb eredmény, hiszen a tanodások elsöprő többsége jelentősen javított a bevonáskori tanulmányi eredményén, több tanodásunk szakmát adó, vagy érettségit adó középiskolában tanul tovább. A második a gyermekek szociális kompetenciájának fejlődése, amely talán kevésbé látványos, de az iskolában őket tanító pedagógusok, szociális szakemberek visszajelzései alapján látványos javulás következett be ebből a szempontból is. A harmadik eredménycsoport, a Tanoda települési környezetbe való integrálódása, amely a projekt elején a megelőlegezett bizalommal kezdődött az együttműködő szervezetek részéről (civil szervezetek, szociális szolgáltató, Önkormányzat), majd pedig a közös települési programokban teljesedik ki.

Bővebb információ, albumok az alábbi Facebook oldalon: https://www.facebook.com/R%C3%A1bak%C3%B6zi-Tanoda-R%C3%A1bacs%C3%A9cs%C3%A9ny-723895371101273/

A kedvezményezett neve: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
A projekt címe: Rábaközi Tanoda az oktatási felzárkózásért - Rábacsécsény
A szerződött támogatás összege: 27 161 600,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.15.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00446
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image