Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése a Nógrád megyei Mohora településen és környékén

EFOP-1.4.4-17-2017-00019

A projekt célcsoportja, a Nógrád megyei Mohorán és környékén élő 10-18 éves általános- és középiskolás roma lányok, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony – legfeljebb 8 osztályos – iskolai végzettsége, magántanulói jogviszony,a család lakhatási hátrányai és rossz anyagi körülményei. Célunk, hogy a programba kerülő lányok legalább 50%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesüljön. Mindösszesen 30 fő kerül közvetlenül bevonásra a projektbe.
További célcsoportok a bevont lányok családjai (közvetett célcsoport), illetve a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok.
A projekt keretében 5 fő Mentort alkalmazunk, valamint a Szakmai vezető is mentori tevékenységet lát el. Így összesen 6 fő szakember végzi a bevont roma lányok, valamint családjaik mentorálását. Külön figyeltünk arra, hogy egy mentor 5 főnél többet ne mentoráljon, mert ez az az optimális szám, amelynél nagyon szoros bizalmi kötelék tud kialakulni a mentor és a mentorált között. A mentori szolgáltatás a projekt teljes időtartama alatt folyamatos, a lányok bármikor megkereshetik a mentorukat, segítséget, tanácsot kérhetnek tőlük. Emellett a lányok családjaival is folyamatos, dokumentált kapcsolattartás less a feladata a mentoroknak. A mentorokat úgy választottuk, hogy olyan szakemberek legyenek, akik már ismerik az adott célcsoportot. Ez azért szükséges, hogy meglegyen egy olyan alap bizalom, amelyre a projekt legfontosabb szolgáltatását, a mentorálást rá lehet építeni. A mentor és a mentorált hetente 2 alkalommal találkozik.
A Mentorok a folyamatos egyéni és családi mentorálás mellett havi két alkalommal Mentori csoportfoglalkozásokat tartanak (ez a programelem nem egyezik meg a Csoportfoglalkozás programelemmel). Ezek a foglalkozások az 5 mentorált, a mentoruk, valamint az esetlegesen meghívott egyéb szakember részvételével valósulnak meg. Ez a fajta kiscsoportos foglalkozás alkalmas arra, hogy egyes problémákat közösen beszéljenek meg a lányok a mentorral, valamint a kapcsolódó tanácsadások (prevenció, továbbtanulás, konfliktuskezelés, önismeret, stb.) is megvalósulhat. A település védőnőjével, valamint az egyik helyi, orvos végzettségű önkéntes hölggyel rendszeres egészségügyi szűréseket tartunk a foglalkozásokon. A Mentori csoportfoglalkozások havi két alkalommal, alkalmanként minimum 1 órában valósulnak meg a Klubhelyiségben.
A Toborzást és a bevonást követően kéthavonta Csoportfoglalkozást tervezünk, amelyen különböző szakemberekkel (pszichológus, szociális szakember, védőnő, oktatási szakember, stb.) találkozhatnak a bevont lányok, előadásokat hallgathatnak meg a neves szakemberektől, illetve kérdéseket tehetnek fel nekik. A foglalkozás második részében sajátos jutalmazási logika alapján (a csoportfoglalkozásokon nyújtott teljesítmény jutalmazása) az ő kérésüknek megfelelő roma példalépeket hívunk meg, hogy közösen beszélgessenek a szegénységből való kitörés lehetőségeiről, a tanulás fontosságáról. A Csoportfoglalkozáson mind a 30 lány és a mentorok részt vesznek. Terveink szerint egy-egy, a roma lányokat érdeklő, foglalkoztató témában (helytörténet, roma történelem, szépségápolás, öltözködés, hagyományok, stb.) kiselőadásokkal készülnek a lányok. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert így, miközben készülnek a kiselőadásaikra, számtalan új információhoz jutnak hozzá, amely akár az iskolai előmenetelükben is segítséget nyújthat.
A Toborzást követő hónaptól kéthavonta kirándulást szervezünk a lányoknak. Minden alkalommal meglátogatunk egy-egy olyan roma asszonyt, aki a munkásságával, iskolai végzettségével, eredményeivel példaképek lehetnek a lányok számára (pl.: dr. Lakatos Szilvia egyetemi tanár, Oláhné Balogh Tímea civil szervezet vezető, dr. Orsós Anna egyetemi tanszékvezető, Járóka Lívia szociálpedagógus, politikus, Véberné Rostás Krisztina belügyminisztériumi roma referens, Jónás Tímea ápoló, Orsós Zsuzsa biológus, stb.). A kirándulások alkalmával a példakép bemutatja, hogy honnan tört ki, majd pedig bemutatja, hogy hova jutott. Ezen túl a lányoknak helyben foglalkozásokat szervezünk, amibe bevonjuk a példaképet is. Lehetőség lesz a kirándulások során arra is, hogy természetjárást, színházlátogatást is megvalósítsunk a lányokkal, illetve kiemelt hangsúlyt kap a roma szakkolégiumok meglátogatása, a Gandhi Gimnázium meglátogatása is. A pályaválasztási információk átadására is lehetőség nyílik, főként a példaképek bemutatkozásával, esetlegesen annak a középiskolának a meglátogatásával, amelybe ők jártak.
A kirándulások tervezése során odafigyeltünk, hogy olyan roma női szervezeteket is meglátogassunk, felvegyük velük a kapcsolatot, amelyek példaértékű tevékenységet folytatnak a roma integráció témakörében.
A motiváció egyik legfontosabb eleme a Természetbeli támogatás. A bevonásra kerülő 30 roma lánynak Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében (pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam díja). Azért is tartjuk fontosnak ezt a fajta támogatást, mert számtalan esetben a romák a szociális helyzetük miatt kirekesztődnek az iskolai közösségükből, ugyanis azokat a kirándulásokat, szakköröket, sportköröket nem tudják kifizetni, amit a társaik igen. És ez a kirekesztődés is vezethet a motiváció, a kitartás csökkenéséhez, melynek lassú következménye az iskolaelhagyás.

Kedvezményezett: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
Támogatási intenzitás: 100%

Keretösszeg: 30 000 000,- Ft
Projekt időtartama: 2018.01.01. - 2019.12.31.
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image
project_image