Helyi identitás és kohézió erősítése Gyömöre és Szerecseny településeken

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00005

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület kezdeményezésére, a 2012 óta tartó gyömörei közösségfejlesztő folyamatok támogatására a Gyömöre Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-5.3.1-16-GM1 pályázati konstrukcióra (Szerecseny Község Önkormányzatával és a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesülettel konzorciumban).
A projekt elemei jól illeszkednek az eddig megkezdett közösségfejlesztési folyamatokra, kiegészítik azokat, valamint kiterjesztik a szomszédos Szerecseny településre is.. A projekt elején kialakításra kerül mindkét településen a Helyi Cselekvési Terv, és a Rendezvénynaptár, majd pedig megkezdődik a helyi rendezvények, akciók, beavatkozások megvalósítása.

Programelemeink:

Gyömörén évente szeretnénk megszervezni az Adventi ünnepségsorozatot, amely az advent 4 hétvégéjén kézműves kirakodóvásárt, és kulturális programsorozatot, közös gyertyagyújtást foglalna magába. A térségben nincs ilyen jellegű rendezvény, így ez nagyon nagy attrakció lesz mind a települési közösségnek, mind a szomszédos települések lakosságának is. Ezzel a programmal a szeretet ünnepét megelőző várakozás közösségkovácsoló erejét kívánjuk kihasználni úgy, hogy a település/települések keresztény múltját is hangsúlyozzuk. Teret adunk ugyanakkor a település roma és zsidó gyökereinek megismerésére is az Adveni ünnepségsorozaton.

A projekt megvalósítása során 6 alkalommal szeretnénk tanulmányutat szervezni. 3 alkalommal EU-n belüli külföldi településre, 3 alkalommal magyarországi településre. A Tanulmányutak lehetőséget adnak testvértelepülési kapcsolatok kiépítésére (sem Szerecseny, sem Gyömöre nem rendelkezik hazai, vagy külföldi testvértelepüléssel), valamint a közösségépítő jó gyakorlatok megtekintésére. Terveink szerint minimum 20 fő (a települések életében meghatározó szerepet betöltő lakosok) részvételével zajlanának a tanulmányutak.

A projekt megvalósítása során 24 alkalommal szervezzük meg programsorozatként az ÉRTÉKes Beszélgetések programot, amelyen a gyömörei, szerecsenyi elszármazott, vagy helyben élő hírességeket hívjuk meg előadónak. Moderált beszélgetés keretében a helyi értékekre kívánjuk ráirányítani a figyelmet. Ugyanennek a programsorozatnak keretében más, országos hírességeket is meghívunk, akik akár a tudományok, akár a kultúra, vagy a közösségfejlesztés területén maradandót alkottak, annak érdekében, hogy az egyetemes értékek közvetítése is megvalósulhasson. A rendezvényekre a lakosságot invitáljuk.

A közlekedésbiztonsági tevékenység keretében Bringanapot szervezünk évente Gyömörén és Szerecsenyben is egy-egy alkalommal a kerékpáros közlekedés kultúrájának elterjesztése miatt. A Bringanapon a szabályszerű kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos programok, vetélkedők, bemutatók lesznek, amelyre minden korosztályt várunk. A Bringanap a szemléletformáláson, a biztonságos kerékpáros közlekedés kialakításán túl a kerékpáros közösségi élmény bemutatását is szolgálni kívánja ügyességi vetélkedőkkel, kerékpárversennyel (Sokoróaljai Bringaverseny), kerékpáros felvonulással.

3 alkalommal (évente egyszer)tervezünk nyáron napközis tábort 40 fő 10 és 18 év közötti gyermeknek a két településről. A táborozás a projekt bűnmegelőzési tevékenységéhez járul hozzá azzal, hogy rendőrségi, polgárőrségi, önvédelmi és egyéb bemutatók, foglalkozások során fejlesztik a gyermekek bűnfelismerő képességeit, illetve az áldozattá válást elkerülő technikákat. A tábor 5 napos.

A projekt megvalósítása során 3 alkalommal Gyömörén és 3 alkalommal Szerecsenyben tervezünk Szomszédünnep, és elszármazottak találkozóját, mely kitűnő lehetőséget kínál, hogy a családok megismerkedjenek a közös szabadidőtöltéssel, illetve nagyszerű lehetőség a közösségek kohéziós szintjének növelésére. A Szomszédünnep, és elszármazottak találkozója egész napos programjainak tervezése során kiemelt szempont az, hogy a család minden korosztálya kikapcsolódási lehetőséget találjon, illetve az, hogy a lehető legtöbb programelemet közösen élvezzék.

A projekt folyamán 36 alkalommal szeretnénk bűnmegelőzési előadásokat tartani a gyömörei általános iskolában, a gyömörei nyugdíjasklubban, a szerecsenyi nyugdíjasklubban. A bűnmegelőzési előadások tematikáját az aktuális közbiztonsági helyzethez, valamint a térségi és országos trendekhez igazítjuk.

A projektről bővebb információ a www.gyomore.hu oldalon olvasható.

Keretösszeg: 60 000 000,- Ft
Projekt időtartama: 2018.08.01.- 2021.08.01.
project_image
project_image
project_image
project_image