Sajtóközlemény projekt zárásáról

2020.09.30.
news_image
ZÁRUL A „TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS JAVÍTÁSA KORONCÓ TELEPÜLÉSEN” CÍMŰ PROJEKT

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ konzorciuma 2018. januárjában kezdett bele EFOP-1.3.7-17-2017-00109 azonosítószámú, Európai Uniós finanszírozású projektjének megvalósításába, melynek elsődleges célkitűzése az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, a társadalmi esélyteremtés biztosítása, ezen keresztül pedig Koroncó településen a társadalmi kohézió nagymértékű növelése volt.A 2020. szeptember 28-ig tartó projekt programelemei révén a közvetlen célcsoporton (a Koroncó településen élő romákon, időseken és fogyatékkal élőkön) kívül a település teljes lakosságát elérte, így a teljes közösség profitálhatott olyan részcélok teljesüléséből, mint a lakosság szemléletformálása, a társadalmi érzékenyítés és társadalmi együttélés javítása, vagy éppen az egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése.

A projekt során végig, havi rendszerességgel klubfoglalkozások (Híd klub, Önkéntes klub, Örökség klub) valósultak meg.

A projekt során öt alkalommal került sor Esélyegyenlőségi napok megszervezésére, amelyek arra voltak hivatottak, hogy szervezett programjaikkal hozzájáruljanak az Egyesület által kiemelt célcsoportként kezelt emberek (idősek, romák és fogyatékkal élők) hátránykompenzációjához, ezzel párhuzamosan hatékonyak kivegyék a részüket minden résztvevő szemléletformálásából, sikeres társadalmi érzékenyítési folyamatot generáljanak. Mindezt olyan sokoldalú programokkal, mint a Romungro Gipsy Band és a helyi Jázminvirág Nyugdíjas Klub közös fellépése, a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének segítségével a csörgőlabda rejtelmeinek megismerése, máskor Carlo, a Párizs nevű gettó 15 éves roma lakójának története vagy éppen esélyegyenlőségi témájú társasjátékok kipróbálása.

Az összesen négy alkalommal a projekt keretei között megrendezett „Mindenki Koroncója Napok” megvalósításával az volt a célunk, hogy a helyi közösség egészének és a más településekről érkező érdeklődőknek is kitűnő lehetőséget kínáljunk a szabadidő közös eltöltésére és egymás megismerésére, illetve a közösség kohéziós szintjének növelésére.

A rendezvények megszervezésén túl tanácsadásokkal, családi mentorálassal, mediációval is gondoskodtunk a fent említett célok eléréséről. Továbbá két olyan konferenciát is életre hívtunk, ahol a projekttevékenységek bemutatásán túl lehetősége adódott a projektben részt vevő minden együttműködő partnerünknek arra, hogy szakemberek előadásaiból ismerhessék meg a társadalmi kohézió erősítésének módszereit.


A projektről és eredményeiről bővebb információ a www.mindenkikoroncoja.hu honlapon elérhető.
Sajtóközlemény: zaro_sajtokozlemeny_koronco.pdf