Felhívás esélyegyenlőségi munkatárs pozíció betöltésére

2018.05.01.
news_image

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület (9023 Győr, Herman Ottó u. 16.) Pályázatot hirdet esélyegyenlőségi pozíció betöltésére.

Főbb feladatok:

 • Az Esélyegyenlőségi munkatárs feladata a munkatársak esélyegyenlőségi érzékenyítése, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a program megvalósítása során. Ezen kívül még feladata a roma célcsoporttal való folyamatos kapcsolattartás, az egyéb esélyegyenlőségi programok (ösztöndíjak, támogatások, pályázatok, stb.) figyelemmel kísérése, és esetleges beintegrálása a projekt szakmai megvalósításába. Folyamatosan tájékoztatja az esélyegyenlőségi célcsoportok képviselőit a projekt szakmai munkájáról (civil szervezetek, roma nemzetiségi önkormányzatok), annak érdekében, hogy a sikeres programmegvalósítás ösztönzően hasson hasonló programok elindítására;

 • adminisztratív teendők ellátása;

 • elkülönített nyilvántartás és dokumentáció vezetése;

 • részvétel a beszámolók elkészítésében;

 • esélyegyenlőségi vállalások nyomon követése, teljesítése;

 • az esélyegyenlőségi tervet évente felülvizsgálja és szükség szerint javaslatot tesz annak módosítására, aktualizálja;

 • esélyegyenlőségi témában tájékoztatók tartása a munkatársak részére.

Munkája során köteles a vonatkozó pályázati dokumentációt, a Felhívást és mellékleteit megismerni és feladatát eszerint végezni.

A feladat ellátásának feltételei:

 • alapfokú végzettség

 • precízség és rugalmasság

 • kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

 • vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek ismerete

 • elkötelezettség a program sikeres megvalósítása iránt.

Munkavégzés helye:

 • 4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 12.

 • 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.

 • és változóA pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajz

Alkalmazási forma és feltételei:

 • A kiválasztott munkatárs határozott időben, heti 30 órában, munkaviszonyban, a Munkaköri leírásban rögzített feltételek szerint kerül alkalmazásra.

A Pályázat benyújtásának határideje :

 • 2018.05.10.

A pályázat benyújtásának helye:

 • 4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 12., vagy 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Személyesen, postai vagy elektronikus úton